ANBI-status is verleend op 18 mei 2006.

  • Naam: Stichting International Vocal Competition 's-Hertogenbosch (IVC)
  • RSIN: 008240073
  • KvK-nr: 41080527

Downloads

Beloningsbeleid

De stichting hanteert geen cao. Het in dienst zijnde personeel ontvangt een salaris, vastgelegd in de bij aanstelling opgestelde overeenkomst, met een jaarlijkse indexering op basis van het CBS-prijsindexcijfer van het voorafgaande kalenderjaar. Bestuurders van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad ontvangen geen enkele kostenvergoeding noch een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van klassieke vocale muziek. Dit door middel van het ontdekken van jong zangtalent en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, alsmede het faciliteren van mogelijkheden om op te treden en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.