World Federation of International Music Competitions

Het IVC is lid van de Federatie van Internationale Muziekconcoursen.


Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de website voorkomt berusten bij het IVC of aan zijn gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming het IVC is verboden.

We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich melden.

Ondanks de zorg die het IVC aan het beheer van zijn website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook.

IVC garandeert geen de ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door zijn geleverde of gebruikte diensten. IVC is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de website of links van websites van derden. Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.