Ontdekken, Ontwikkelen, Overdragen

Het IVC is trots op zijn 'Triple O Status': Ontdekken, Ontwikkelen en Overdragen. We ontdekken tijdens het concours en ontwikkelen door middel van masterclasses, trainingsweken, summer schools en adviezen. Vervolgens kunnen we overdragen aan de markt en diegenen die over casts beslissen.

Menselijk

Het IVC is een harde wedstrijd met een menselijk gezicht. Wij zijn ons ten zeerste bewust van de druk op jonge kunstenaars en streven naar een waardevolle ervaring die een steun in de rug is voor iedereen, ook voor diegenen die niet winnen.

Platform

We hebben het ambitieuze IVC 2.0 project opgezet dat de hele wereld toegang zal geven tot het IVC door middel van ons internetplatform. We streven ernaar een internationale vraagbaak te worden voor alles wat met klassieke zang te maken heeft.

Historie

We zijn in 1954 opgericht en zijn het enige internationale zangconcours in Nederland dat zich op opera, oratorium én lied richt.