Inleiding

Door middel van deze Privacyverklaring wil het IVC zijn (professionele) contacten op de hoogte stellen van zijn beleid met betrekking tot de nieuwe AVG-wet. De effecten voor de verschillende groepen worden hieronder apart benoemd.

Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad

Het IVC wordt beheerd in de vorm van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad. Het postadres van het IVC is Postbus 1225, 5200 BG ’s-Hertogenbosch. Ons bezoekadres is Prins Bernhardstraat 8, 5211 HE ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch Muziekstad is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41080527. Wij zijn per email te bereiken onder info@ivc.nu.

Websitebezoek en cookiesbeleid

Het IVC plaatst op de computer van de websitebezoeker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:

  • Onze dienstverlening optimaliseren: Het IVC gebruikt “analytics cookies” om het gebruik van de website in kaart te brengen met het doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten. 
  • De bezoeker gericht kunnen informeren over interessante aanbiedingen over producten of diensten: het IVC maakt gebruik van cookies om de bezoeker van gerichtere en relevantere informatie te voorzien.

Nieuwsbrief adressenbestand

Het IVC gebruikt de email adressen in haar nieuwsbriefadresbestand alleen voor het toesturen van de IVC nieuwsbrief. Versturing daarvan gebeurt gemiddeld 8 maal per jaar. Via een link op onze website hebben geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het emailnieuwsbriefbestand wordt beheerd door het kantoor van het IVC. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database. Het IVC stelt zijn nieuwsbriefbestand niet ter beschikking aan derden. Elke nieuwsbrief wordt lezers de mogelijkheid geboden zich af te melden.

Kandidatenbestand

Het IVC beheert gegevens van kandidaten aan het concours. Het betreft hier kandidaten uit het verleden, het heden en de toekomst. Het gaat hier over contactgegevens (email, postadres en telefoonnummer) en daarnaast over gegevens betreffende stemsoort, curriculum vitae en eventueel betaalgegevens. Het IVC bewaart geen kopieën van persoonsbewijzen of paspoorten.

De informatie staat op digitale bestanden die door het team van het IVC (directie, directiesecretariaat en productieleiding) worden beheerd. Kandidaten kunnen om inzage in opgeslagen informatie vragen en indien gewenst om het corrigeren of wissen van die informatie.

Vrijwilligers- en gastgezinnenbestand

Het IVC heeft een bestand van vrijwilligers en gastgezinnen die bij het concours betrokken zijn. Van hen zijn contactgegevens (email, postadres, telefoonnummer en soms bankrekeningnummer) bekend en daarnaast ook meer persoonlijke informatie als interesses, voorkeuren en inzetbaarheid.

De informatie staat in digitale bestanden die door het team van het IVC (directie, directiesecretariaat en productieleiding) worden beheerd. Het IVC stelt de informatie uit het vrijwilligersbestand niet ter beschikking aan derden. Wel zal contactinformatie indien noodzakelijk en in overleg met de vrijwilligers en gastgezinnen intern gedeeld kunnen worden. Ook hier geldt het recht op inzage in en rectificatie van de opgeslagen informatie. Indien een vrijwilliger of een gastgezin niet langer met het IVC verbonden is, kan om het wissen van de bestanden gevraagd worden.

Vriendenbestand

Voor de Vrienden van het IVC gelden dezelfde regels als voor de Vrijwilligers en de Gastgezinnen.

Musici

Het IVC organiseert in samenwerking met andere organisaties contracten voor artiesten die aan onze organisatie verbonden zijn. Voor betaling van werkzaamheden worden afspraken contractueel vastgelegd inclusief contact- en adresgegevens, BTW nummer, BSN nummer en betaalinformatie. Deze gegevens worden gedeeld met het administratiekantoor dat voor verwerking zorgt. Met het administratiekantoor zijn afspraken gemaakt over het beschermen van privacygevoelige informatie. Alle administratie wordt bewaard volgens de bewaartermijn van de Belastingdienst. Ook hier geldt inzage- en rectificatierecht en kan verzocht worden de informatie te wissen.

Gegevens beoordelingen

Het IVC bewaart de handmatige beoordelingen van de vakjury’s van het eigenlijke concours om in het geval van reclamaties achteraf aan te kunnen tonen dat de beoordeling via de reglementen is verlopen. De beoordelingen zijn (op dit moment) niet door derden in te zien. Zij worden wel gearchiveerd voor eventuele latere historische belangstelling.

Hostingpartij

Onze emails zijn opgeslagen in de cloud.

Klachten

Bij eventuele klachten kunt ons op het voornoemde emailadres bereiken. Indien u van mening bent dat uw bezwaar niet op de juiste manier is behandeld, kunt u contact opnemen met de autoriteitpersoonsgegevens.

Nieuwe contacten worden uitdrukkelijk op de mogelijkheid om data te wissen gewezen. Alle overige contacten zijn bij deze door middel van dit document geïnformeerd.