woensdag 19 juli 2017

Vacature directie Internationaal Vocalisten Concours (IVC)

19 juli 2017 Het IVC staat voor een organisatorische transitie, die wordt benut om een beoogd directeur aan te trekken.

Het sinds 1954 georganiseerde Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch behoort tot de meest gerenommeerde concoursen ter wereld. Het richt zich als enige in Nederland naast opera ook op oratorium en lied. Het bevordert de carrière van jonge zangers door middel van het concours, het organiseren van specifieke masterclasses en door persoonlijke begeleiding en adviezen.
Het IVC staat voor een organisatorische transitie, die wordt benut om een beoogd directeur aan te trekken en in te werken. Bij gebleken geschiktheid zal eerst het zakelijk directieschap overgedragen worden en daarna de artistieke leiding. De overdracht wordt gedurende 2018 vorm gegeven.
 
(Beoogd) D I R E C T E U R
m/v
0,6 fte

De vacature bestaat per direct.

De functie
De directeur geeft leiding aan en werkt samen met een klein betrokken team en een groot aantal vrijwilligers.
De directeur werkt onder toezicht van het bestuur van de Stichting dat eindverantwoordelijk is.
Functie inhoud
• u bent verantwoordelijk voor de organisatie van het concours en de overige activiteiten alsmede voor de continuïteit en gezonde bedrijfsvoering
• u bent een cultureel ondernemer die onder meer zorgt draagt voor subsidiëring, sponsoring en fondsenwerving
• u anticipeert op toekomstige trends in het culturele veld
• u participeert in het culturele bestel op regionaal en landelijk niveau
• u bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt
 
Profiel
• aanwijsbare ervaring in succesvol leiding geven in de opera- en concertwereld
• inzicht en ervaring op het gebied van het organiseren van evenementen en gevoel voor marketing en public relations
• brede kennis van opera en klassiek vocaal repertoire
• internationaal netwerk met culturele organisaties zoals operahuizen, concertzalen, conservatoria en concertorganisaties / impresario’s
• visie op de rol en ontwikkeling van het culturele, met name vocale, veld
• kennis van financiële zaken, begrotingen, budgetten en subsidies
• kwaliteiten om te communiceren met zowel overheden als bedrijfsleven
• overtuigingskracht en besluitvaardig

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de zwaarte van de functie en de aard van de organisatie. De aanstelling geldt voor een jaar met de intentie tot verlenging en benoeming in vast dienstverband.
 
Procedure
Sluitingsdatum 10 augustus 2017, selectie 2de helft augustus/1e week september, start functie zo mogelijk direct na selectie.
Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, de heer R. van de Mortel via bestuur@ivc.nu

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u richten aan het bestuur van het IVC ter attentie van de voorzitter via bestuur@ivc.nu of per post aan het adres van de Stichting ‘s-Hertogenbosch Muziekstad, Postbus 1225, 5200 BG ’s-Hertogenbosch o.v.v. ‘sollicitatie’ op de enveloppe.
 

Vul hier uw eigen inhoud in.