vrijdag 9 september 2016

Programmaboek 51ste IVC

09 september 2016 Bekijk alvast het programma van het Lied Duo Concours dat plaatsvindt tussen 10 en 16 september 2016.

Digitaal programmaboek
Van 10 tot en met 16 september vindt het Lied Duo Concours plaats in 's-Hertogenbosch. Benieuwd naar het programma? Bekijk dan alvast het digitale programmaboek. De papieren versie is tijdens het Concours gratis verkrijgbaar bij de zaal. Hieronder vindt u het voorwoord van onze voorzitter Roderick van de Mortel.

Voorwoord
Namens het bestuur van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad heet ik u van harte welkom bij het 51ste Internationaal Vocalisten Concours. Een IVC dat een wat andere opzet heeft dan voorzien.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Theater aan de Parade onmiddellijk moest sluiten vanwege de vondst van asbest. Het IVC verloor daarmee zijn thuisbasis van vele jaren. We hebben in goed overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Theater aan de Parade de oplossing gevonden om dit jaar de categorie Lied Duo (zang en piano) doorgang te laten vinden.

Ik ben de gemeente ’s-Hertogenbosch uiterst erkentelijk voor hun loyaal toegezegde steun, zodat - ondanks de ontstane organisatorische en daaruit voortvloeiende financiële consequenties - het IVC doorgang kan vinden op andere locaties met het liedprogramma dit jaar en het Opera | Oratorium-deel volgend jaar. Wel is het natuurlijk een teleurstelling voor de 75 zangers uit de categorie Opera | Oratorium. Zij zijn gekozen uit 600 kandidaten en moeten nu een jaar wachten.

Ik hoop dat onze trouwe zangliefhebbers, vrienden en supporters zich op de door ons gekozen locaties thuis zullen voelen. Directie en staf van het concours hebben hun best gedaan om er ook dit jaar een prachtig evenement van te maken. Gezien het succes van de Lied Duo-sessies in ons jubileumjaar 2014 heb ik daar alle vertrouwen in.

Ik wens u veel luisterplezier toe.

Roderick van de Mortel,
voorzitter 

Vul hier uw eigen inhoud in.