woensdag 29 april 2015

Herdenkingsconcert 4 mei in 's-Hertogenbosch

29 april 2015 Deutsches Requiem van Brahms door sopraan Claudia Couwenbergh, bariton Georg Gädker en Ensemble Markant.

Claudia Couwenbergh sopraan
Georg Gädker bariton
Vocaal Ensemble Markant
Roland Aalbers & Chris Kok piano
Bernhard Touwen dirigent

In samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch

Op maandag 4 mei a.s. vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden die dag verscheidene herdenkingen gehouden. De herdenking in de binnenstad vindt plaats in de nieuwe locatie Jheronimus Bosch Art Center. De officiële kranslegging is voor het eerst in de heringerichte Casinotuin. Tot en met 2012 werd aansluitend op de herdenking een herdenkingsconcert gehouden in het Provinciehuis, georganiseerd door het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) en de Provincie. Op initiatief van het Vocaal Ensemble Markant hebben het stadsbestuur, Vocaal Ensemble Markant en het IVC de handen ineengeslagen, en keert het jaarlijks zeer gewaardeerde herdenkingsconcert terug. Dit herdenkingsconcert vormt de afsluiting van het door de gemeente opgezette centrale herdenkingsprogramma voor ’s-Hertogenbosch.

Flyer -herdenkingsconcert -denbosch -2015 (1)


Dodenherdenking 18.30 - 19.30 uur 
Die jaarlijkse herdenking vangt aan om 18.30 uur en vindt plaats in het Jheronimus Bosch Art Center. Centraal in de jaarlijkse herdenking staat de gastlezing. Dit jaar wordt de lezing gegeven door politicus en schrijver Jan Terlouw. Terlouw is tien jaar lid geweest van de Tweede Kamer, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was vice-premier en minister van economische zaken in de kabinetten Van Agt II en III, secretaris-generaal van een internationale politieke organisatie in Parijs, en Commissaris van de Koningin in Gelderland. In 2003 trad hij af als senator, een ambt dat hij vier jaar heeft vervuld. Het meest opmerkelijke van Terlouw is dat hij naast zijn werk, ook artistieke talenten heeft. Al twee generaties zijn opgegroeid met zijn jeugdboeken. Daarnaast treedt hij op met musici, met poëtische, filosofische en soms cabareteske door hem zelf geschreven teksten, waarmee hij laat zien hoe woorden en muziek elkaar kunnen versterken. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in ’s-Hertogenbosch geeft Terlouw een literair concert met het kamermuziekgezelschap het Orion Ensemble, waarin zeventig jaar herstel van de rechtsstaat, de herwonnen vrijheid en herstelde vrede centraal staan. Bijzonder is dat tekst van Terlouw en de muziek van Astor Piazzolla met elkaar verweven zijn en een eenheid vormen. 

Stille Tocht en officiële kranslegging 19.30 – 20.20 uur 
Rond 19.30 uur zal van daaruit de Stille Tocht aanvangen, alwaar bij het Verzetsmonument en het Joods Scholieren Monument rond 19.55 uur voor het eerst in de heringerichte Casinotuin de officiële kranslegging plaatsvindt. Deze nieuwe locatie met het verplaatste Verzetsmonument en het gerestaureerde Joods Scholieren Monument grijpt het Comité 4 mei aan ook het protocol rond de kranslegging enigszins aan te passen. Het stadsbestuur blijft mede namens de gemeenteraad een krans leggen, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers uit onze gemeente. Er zal daarna een sterkere focus zijn op de (bevolkings)groepen waarvoor een krans wordt gelegd. Vanaf dit jaar wordt daarom een begin gemaakt met het publiekelijk herdenken van getroffen of vervolgde bevolkingsgroepen. Natuurlijk blijft aan het einde van de herdenking voor alle bezoekers de mogelijkheid om zelf bloemen, een bloemstuk of kransen te leggen. De kranslegging wordt ondersteund door het koperensemble KAB – onderdeel van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch - en door onze stadschroniqueur Eric Alink. De kranslegging duurt tot ongeveer 20.20 uur.

Herdenkingsconcert: Ein deutsches Requiem van Brahms 20.30 – 21.45 uur
Na de kranslegging is iedereen na aanmelding en ontvangst van een toegangskaart van harte welkom in het Jheronimus Bosch Art Center voor het bijzondere herdenkingsconcert, waar Vocaal Ensemble Markant Ein deutsches Requiem van Brahms zal uitvoeren met medewerking van: Claudia Couwenbergh (sopraan), Georg Gädker (bariton), Roland Aalbers en Chris Kok (piano) en Bernhard Touwen, dirigent. 

De gratis toegangskaarten kunt u bestellen via info@herdenkingsconcertdenbosch.nl of 06-12337956. 

Vul hier uw eigen inhoud in.