53ste Internationaal Vocalisten Concours - Lied Duo
20 t/m 24 november 2019

Word vriend

Placeholder

Word vriend van het IVC

In de voorbije jaren is gebleken dat het IVC op handen wordt gedragen door een grote schare trouwe vrienden en enthousiaste bezoekers, liefhebbers van vocale muziek. Ook u kunt Vriend worden. De Vriendenstichting zal met de donaties die zij van de Vrienden verkrijgt extra activiteiten van het IVC mogelijk maken, een bijdrage leveren aan de concoursactiviteiten en ondersteunen van talentontwikkeling.

Overweegt u Vriend van het IVC te worden?
Wij waarderen uw vriendschap met het IVC zeer. Als culturele organisatie worden wij steeds meer afhankelijk van de bijdragen van particulieren. Uw betrokkenheid maakt het verschil. Uw bijdrage is zeer belangrijk. En nodig!

 • U draagt bij aan het versterken en uitbouwen van het IVC, nationaal en internationaal
 • U draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van het Concours
 • U draagt bij aan verrijking van de klassieke zangkunst
 • U draagt bij aan talentontwikkeling van jonge zangers die de kans krijgen zich te presenteren en te ontwikkelen op topniveau
 • U draagt bij aan de Vriendenprijs die tijdens elk Concours wordt toegekend
 • U draagt bij aan het mogelijk maken van masterclasses en themaweken
 • U kunt in overleg bijdragen aan een persoonlijk gekozen doel of project

Als dank bieden wij u als Vriend:

 • U ontvangt regelmatig de Nieuwsbrief
 • U ontvang aanbiedingen voor diverse IVC activiteiten
 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst in combinatie met een Vriendenconcert
 • Bij schenkingen vanaf € 250 geniet u (of uw bedrijf) van bijzondere privileges. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het IVC team.

Wij stellen uw vriendschap zeer op prijs!

 • IVC Vriend: 1 persoon € 50 per jaar, plus partnerlidmaatschap € 25

 • IVC Club Crescendo: minimaal € 250 per jaar gedurende 5 jaar, 

  plus partnerlidmaatschap € 150

 • IVC Club Belcanto: minimaal € 1.000 per jaar gedurende 5 jaar

 • IVC Club Opera: minimaal € 5.000 per jaar gedurende 5 jaar

Indien u zich voor een periode van vijf jaar verbindt aan het IVC is uw schenking fiscaal aftrekbaar. Toelichting treft u hieronder aan.

Schenken aan het IVC
De Stichting Vrienden van het Internationaal Vocalisten Concours stelt financiële schenkingen buitengewoon op prijs. Schenkingen en legaten aan het IVC komen geheel ten goede aan de diverse onderdelen van het Concours, aan talentontwikkeling en het presenteren en overdragen van de deelnemende zangers aan de operahuizen, concertpodia en festivals. Wij bieden u meerdere mogelijkheden om uw waardering voor onze activiteiten te tonen en bij te dragen aan het voortbestaan van dit unieke klassieke zangevenement. 

Schenking fiscaal aantrekkelijk?
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Voordeel is dat uw schenkingen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Het door u geschonken bedrag, tot een maximum bedrag van € 5.000, komt voor 125% in aanmerking voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Schenkt u € 100, dan kunt u € 125 in aftrek brengen. Wanneer u uw bijdrage voor 5 jaren wilt toezeggen dan kunt u, ofwel via onze notaris een schenkingsakte laten opstellen, of een schenkingsovereenkomst met ons sluiten (te downloaden via www.belastingdienst.nl of door ons toe te zenden). Deze regeling geldt alleen voor culturele instellingen.

Schenken met een testament in een vorm die bij u past?
Er zijn meerdere mogelijkheden waarmee u ook na uw overlijden kunt u bijdragen aan het voortbestaan van het Internationaal Vocalisten Concours. U kunt de Stichting Vrienden van het IVC opnemen in uw testament, waarbij u kunt denken aan een legaat. Heeft u een specifiek doel in gedachten, als bijvoorbeeld een bijdrage aan het behoud van de Lied kunst of ligt uw hart juist bij een ander specifiek onderdeel van het Concours, zoals talentontwikkeling, dan kunt u overwegen een Fonds op Naam op te richten, waarin u precies uw doel kunt omschrijven. Uw schenkingen maken het voor ons mogelijk jong talent te blijven ontwikkelen en ondersteunen op hun weg naar de top. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Wilt u onze sponsorpresentatie voor bedrijven ontvangen?
De mogelijkheden die het IVC u of uw bedrijf aanbiedt indien u de naam van uw bedrijf aan het IVC wilt verbinden, zijn uitvoerig weergegeven in onze sponsorpresentatie. Indien u geïnteresseerd bent onze sponsorpresentatie te ontvangen, horen wij dat graag van u.  

Bestuur Vriendenstichting

 • Mr. J.H. (Jef) Oomen, Huijbregts Notarissen, voorzitter
 • Drs. A.G.M. (Guus) Breijder, RA, penningmeester
 • Dhr. J.L.S.M. (Hans) Pernet, Register Makelaar Taxateur, lid
 • Drs. J.W.M. (Jos) Crusio, vml. Bankier, lid

Stichting Vrienden van het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch
Postadres: Antwoordnummer 10139, 5200 VB ‘s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Prins Bernhardstraat 8, 5211 HE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 690 09 99
E-mail: info@ivc.nu
Bankrekeningnummer: NL85FVLB0225412519 (Van Lanschot Bankiers, Hooge Steenweg 29, 5211 JN ’s-Hertogenbosch) 

Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van het IVC? 
Voor meer informatie over de mogelijkheden, fiscale aspecten en/of het opvragen van onze Vrienden brochure kunt u contact opnemen met het IVC via telefoon 078 69 00 999 of e-mail info@ivc.nu.

Om u direct aan te melden als Vriend vult u onderstaand formulier in.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

 

Ja, ik word Vriend van het IVC







IVC luistert naar (Let op: u heeft een Spotify account nodig om de muziek te kunnen beluisteren)