53ste Internationaal Vocalisten Concours - Lied Duo
20 t/m 24 november 2019

Over het IVC

Placeholder

Privacybeleid IVC

Inleiding
Door middel van deze Privacyverklaring wil het IVC zijn (professionele) contacten op de hoogte stellen van ons beleid met betrekking tot de nieuwe AVG-wet. De effecten voor de verschillende groepen worden hieronder apart benoemd. 

Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad
Het IVC wordt beheerd in de vorm van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad. Het postadres van het IVC is Postbus 1225, 5200 BG ’s-Hertogenbosch. Ons bezoekadres is Prins Bernhardstraat 8, 5211 HE ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch Muziekstad is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41080527. Wij zijn per email te bereiken onder info@ivc.nu

Websitebezoek en cookiesbeleid
Het IVC plaatst op de computer van de websitebezoeker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen: 

  • Onze dienstverlening te optimaliseren

Het IVC gebruikt “analytics cookies” om het gebruik van de website in kaart te brengen met het doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten. Deze cookies worden niet gebruikt om het gedrag van de bezoeker in kaart te brengen.

  • Om de bezoeker gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen over producten of diensten

Het IVC maakt gebruik van cookies om de bezoeker van gerichtere en relevantere informatie te voorzien. 

Nieuwsbrief adressenbestand
Het IVC gebruikt de email-adressen in haar nieuwsbrief-adresbestand alleen voor het toesturen van de IVC-nieuwsbrief. Versturing daarvan gebeurt gemiddeld 8 maal per jaar. Via een link op onze website hebben geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Het emailnieuwsbriefbestand wordt beheerd door het kantoor van het IVC. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database. Het IVC stelt zijn nieuwsbriefbestand niet ter beschikking aan derden. Elke nieuwsbrief wordt lezers de mogelijkheid geboden zich af te melden. 

Kandidatenbestand
Het IVC beheert gegevens van kandidaten aan het concours. Het betreft hier kandidaten uit het verleden, het heden en de toekomst. Het gaat hier over contactgegevens (email, postadres en telefoonnummers) en daarnaast over gegevens betreffende stemsoort, curriculum vitae en eventueel betaalgegevens. Het IVC bewaart geen geen enkele kopie van persoonsbewijzen of paspoorten. 

De informatie staat op digitale bestanden die door het team van het IVC (directie, directiesecretariaat en productieleiding) worden beheerd. Kandidaten kunnen om inzage in opgeslagen informatie vragen en indien gewenst om het corrigeren of wissen van die informatie. 

Vrijwilligers- en gastgezinnenbestand
Het IVC heeft een bestand van vrijwilligers en gastgezinnen die bij het concours betrokken zijn. Van hen zijn contactgegevens (email, postadres, telefoonnummers en soms bankrekeningnummer) bekend en daarnaast ook meer persoonlijke informatie als interesses, voorkeuren en inzetbaarheid. 

De informatie staat op digitale bestanden die door het team van het IVC (directie, directiesecretariaat en productieleiding) worden beheerd. Het IVC stelt de informatie uit het vrijwilligersbestand niet beschikbaar aan derden. Wel zal contactinformatie indien noodzakelijk en in overleg met de vrijwilligers en gastgezinnen intern gedeeld kunnen worden. Ook hier geldt het recht op inzage in en rectificatie van de opgeslagen informatie. Indien een vrijwilliger of een gastgezin niet langer met het IVC verbonden is kan om het wissen van de bestanden gevraagd worden. 

Vriendenbestand
Voor de Vrienden van het IVC gelden dezelfde regels als voor de Vrijwilligers en de Gastgezinnen. 

Musici
Het IVC organiseert in samenwerking met andere organisaties contracten voor aan onze organisatie verbonden zijn. Voor betaling van werkzaamheden worden afspraken contractueel vastgelegd inclusief contact- en adresgegevens, BTW nummer, BSN nummer en betaalinformatie. Deze gegevens worden gedeeld met het administratiekantoor dat voor verwerking zorgt met het administratiekantoor zijn afspraken gemaakt over het beschermen van privacygevoelige informatie. Alle administratie wordt bewaard volgens de bewaartermijn van de Belastingdienst. 

Ook hier geldt inzage- en rectificatierecht en kan verzocht worden de informatie te wissen. 

Gegevens beoordelingen
Het IVC bewaart de handmatige beoordelingen van de vakjury’s van het eigenlijke concours om in het geval van reclamaties achteraf aan te kunnen tonen dat de beoordeling via de reglementen is verlopen. De beoordelingen zijn (op dit moment) niet door derden in te zien. Zij worden wel gearchiveerd voor eventuele latere historische belangstelling. 

Hostingpartij
Onze mailserver wordt door onszelf beheerd. Met een backup in de Cloud. Wij hebben met de beheerder van de Cloud een overeenkomst.  

Klachten
Bij eventuele klachten kunt ons op het voornoemde email-adres bereiken. Indien u van mening bent dat uw bezwaar niet op de juiste manier is behandeld kunt u contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nieuwe contacten worden uitdrukkelijk op de mogelijkheid om data te wissen gewezen. Alle overige contacten zijn bij deze door middel van dit document geïnformeerd.

IVC luistert naar (Let op: u heeft een Spotify account nodig om de muziek te kunnen beluisteren)