53ste Internationaal Vocalisten Concours - Lied Duo
20 t/m 24 november 2019

ANBI-status

Placeholder

ANBI-status

ANBI-status is verleend op 18 mei 2006

Naam: Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad

RSIN: 008240073

KvK-nr: 41080527

Download: Beknopt Meerjarenplan 2018 - 2020

Download: Jaarrekening 2015

Download: Jaarrekening 2016

Download: Activiteitenverslag 2016

Beloningsbeleid: De stichting hanteert geen cao. Het in dienst zijnde personeel ontvangt een salaris, vastgelegd in de bij aanstelling opgestelde overeenkomst, met een jaarlijkse indexering op basis van het CBS-prijsindexcijfer van het voorafgaande kalenderjaar. Bestuurders van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad ontvangen geen enkele kostenvergoeding noch een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van vocale muziek. Het ontdekken van jong zangtalent op dit gebied en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, alsmede het faciliteren van mogelijkheden om op te treden en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

IVC luistert naar (Let op: u heeft een Spotify account nodig om de muziek te kunnen beluisteren)